HABARLAR


KOREÝA RESPUBLIKASYNDA TÜRKMEN SUNGAT USSATLARYNYŇ KONSERTI BOLDY

Halkara medeni gatnaşyklary

31.03.2023

30-njy martda Medeniýet günleriniň çäklerinde Koreýanyň Hanguk halkara ylymlar uniwersitetinde türkmen sungat ussatlarynyň konserti boldy.

TÜRKMEN-KOREÝ MEDENIÝET WE SUNGAT USSATLARYNYŇ BILELIKDÄKI KONSERTI BOLDY

Halkara medeni gatnaşyklary

31.03.2023

29-njy martda Koreýanyň Söwda-senagat palatasynyň «Grand hall» halkara konferensiýalar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde türkmen-koreý medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy.

MILLI GYMMATLYKLARYMYZ KOREÝA RESPUBLIKASYNDA SERGILENDI

Halkara medeni gatnaşyklary

31.03.2023

29-njy martda Koreýanyň Söwda-senagat palatasynyň «Grand hall» halkara konferensiýalar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde milli gymmatlyklarymyzyň, amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi guraldy.

TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET GÜNLERINIŇ AÇYLYŞY BOLDY

Halkara medeni gatnaşyklary

30.03.2023

29-njy martda Koreýanyň Söwda-senagat palatasynyň «Grand hall» halkara konferensiýalar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyşy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

27.02.2023

12-nji fewralda Mukamlar köşgünde dabaraly açylyşy bolan bu medeni çäre ýüregiňi joşdurýan aýdym-sazlar bilen birlikde Şekillendiriş sungaty muzeýinde guralan amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi hem-de eýran tagamlary bilen uly täsir galdyrdy.

Heýkeltaraşlaryň bäsleşigi

Halkara medeni gatnaşyklary

13.07.2021

Her güni toý-baýrama beslenýän eziz Diýarymyz ylymyň-bilimiň, medeniýetiň we sungatyň özara utgaşykly ösýän mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzda döwlet we halkara derejesinde geçirilýän çäreler,

Happy Childhood

Halkara medeni gatnaşyklary

28.05.2021

The Ministry of Culture of Turkmenistan conducted an International Painting Competition «Happy Childhood» for children dedicated to the announcement of 2021 as a year of «Turkmenistan – the Motherland of Peace and Trust»

Küştdepdi – halklary birleşdirýän tans

Halkara medeni gatnaşyklary

03.12.2020

2-nji dekabrda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylary bilen TÜRKSOÝ halkara guramasynyň baş direktory Dýusen Kaseinowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Halklary dostlaşdyrýan owazlar

Halkara medeni gatnaşyklary

17.11.2020

2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Çary Nurymowyň doglan gününiň 80 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy

Halkara medeni gatnaşyklary

02.10.2020

Dünýäniň iň beýik diňiniň — Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki «Burj-Halifa» binasynyň Türkmenistanyň Döwlet tugunyň şekilinde şöhle saçan pursatlaryny, megerem,