«Dünýämizi goralyň: Türki dünýäsiniň däp-dessurlary»


«Dünýämizi goralyň: Türki dünýäsiniň däp-dessurlary»Ýakynda Azerbaýjan Respublikasynda Türki halklarynyň medeniýeti we mirasy halkara gaznasy tarapyndan «Dünýämizi goralyň: Türki dünýäsiniň däp-dessurlary» atly tema boýunça göni wideo aragatnaşyk arkaly bäsleşik geçirildi. Bu geçirilen surat bäsleşiginde 14-16 ýaş çagalaryň arasynda Daşoguz şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Dinara Şakirowa 1-nji orna, Aşgabat şäheriniň 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Aýjemal Orazmyradowa 2-nji orna, Türkmenabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Yslam Myradow 3-nji orna mynasyp boldular. Bäsleşik 6-9, 10-13, 14-16 ýaş derejelerinde geçirilip, oňa 600 okuwçy we 700 töweregi çeperçilik işler gatnaşdy.