ANONSLAR


MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY
13.07.2021

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY
13.07.2021

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY
13.07.2021

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär: I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!
09.07.2021

«Edebiýat we sungat» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasy¬bet¬li

«MENIŇ WATANYM» KINOFESTIWALY
09.07.2021

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli «Meniň Watanym»

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIKLERINIŇ DÜZGÜNNAMALARY
05.03.2021

Bu bäsleşige ýurdumyzyň folklor, tans we döredijilik toparlary şu aşakdaky ugurlar boýunça gatnaşyp biler

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – kalbymyzyň joşguny» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
03.02.2021

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky döwlet, welaýat, merkezi etrap, şäher kitaphanalarynyň we kitaphana şahamçalarynyň hünärmenleriniň arasynda «Türkmenistan milli Lider bilen parahatçylyk we ösüş ýolunda»
01.02.2021

Hünär bäsleşigi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy, 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan muzeýleriň arasynda guralýan «Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap» atly bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY
01.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edildi.

«Hoşniýetli gatnaşyklar şekillendiriş sungatynda» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
29.01.2021

Bäsleşik Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan ýurdumyzda çeperçilik sungatynyň dürli ugurlary boýunça bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda geçiriler.