HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Syýahatçylygyň mekany

04.12.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegine bagyşlanan halkara maslahat geçirilýär

Syýahatçylygyň mekany

02.12.2023

Azerbaýjanyň Şuşa şäherinde türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegine bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar diýip, «Report.az» habar berýär.

BILDIRIŞ

Syýahatçylygyň mekany

30.11.2023

Syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň (ýolbeletleriň) we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri, hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Syýahatçylyk we amaly-haşam sungaty sergisi açyldy

Syýahatçylygyň mekany

31.10.2023

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Syýahatçylyk we amaly-haşam sungaty sergisiniň açylyş dabarasy, şeýle-de iki ýurduň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Koreýanyň daşary işler ministri Pak Jin Aşgabatda geçiriljek foruma gatnaşmak üçin Türkmenistana geler

Syýahatçylygyň mekany

27.10.2023

Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Pak Jin «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» Hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana geler.

Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň bilelikdäki syýahatçylyk festiwaly geçiriler

Syýahatçylygyň mekany

27.10.2023

Aşgabat şäherinde şu ýylyň 31-nji oktýabryndan 2-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň bilelikdäki syýahatçylyk festiwaly geçiriler.

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýada geçirilýän halkara syýahatçylyk forumyna gatnaşýar

Syýahatçylygyň mekany

26.10.2023

Şu gün Ýaponiýanyň Osaka şäherinde «Tourism Expo Japan – 2023» halkara syýahatçylyk forumynyň açylyş dabarasy boldy. Foruma türkmen wekiliýeti hem gatnaşýar.

Samarkantda ÝUNWTO-nyň Baş Assambleýasynyň 25-nji sessiýasy öz işine başlady

Syýahatçylygyň mekany

18.10.2023

Özbegistan Respublikasynyň Samarkant şäherinde ÝUNWTO-nyň 25-nji sessiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we ÝUNTWO-nyň Baş sekretary Zurab Pololişwili gatnaşdy.

Türkmen wekiliýeti Ärdebilde geçirilen YHG agza döwletleriň Syýahatçylyk ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

Syýahatçylygyň mekany

09.10.2023

2023-nji ýylyň 4-5-nji oktýabry aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Ärdebil şäherinde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Syýahatçylyk ministrleriniň 5-nji duşuşygyna we ýokary derejeli hünärmenleriniň 7-nji duşuşygyna Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Syýahatçylyk müdirliginiň başlygy Akynyýaz Agamyradow hem-de «Aziýanyň merjeni» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Gurban Gurbanow gatnaşdylar.

Täsirli gezelenç

Syýahatçylygyň mekany

02.10.2023

Golaýda Arkadag şäheriniň häkimliginiň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň guramagynda, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärleri,