HABARLAR


Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabyndan

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Jadyly sözüň güýji” ertekisi

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

“Siz haýsy ertekileriň gahrymanlaryny halaýaňyz?”

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Täze durmuş rowaç alýar Watanda”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Jadyly ertekileriň dünýäsinde”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

“Türkmen halk ertekileri”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy

“Mirasymyz-döwrümiziň buýsanjy”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gypjak

“Halk paýhasynyň dürdänesi”

Kitaphanalar

08.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata

“Bagtyýar çagalaryň mekany”

Kitaphanalar

08.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Bal çagalar - gül Watanyň geljegi”

Kitaphanalar

08.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň