HABARLAR


“Türkmen halk ertekileri-terbiýe mekdebi”

Kitaphanalar

15.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabyndan

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Jadyly sözüň güýji” ertekisi

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

“Siz haýsy ertekileriň gahrymanlaryny halaýaňyz?”

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

HARBY-DEŇIZ GÜÝÇLERI EZIZ WATANYMYZYŇ MUKADDES SERHETLERINIŇ GORAGYNDA

Täzelikler

12.08.2022

10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti,

“Täze durmuş rowaç alýar Watanda”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Jadyly ertekileriň dünýäsinde”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

“Türkmen halk ertekileri”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy

“Mirasymyz-döwrümiziň buýsanjy”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gypjak

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

09.08.2022

8-nji aw¬gustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz