ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY


ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDYTürkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada baýramçylyk konserti geçirildi.

Konsert 19:00-da başlandy we Türkmenistanyň milli däp-dessurlaryna we medeniýetine bagyşlandy. Oňa meşhur türkmen suratkeşleri hem-de daşary ýurtly myhmanlar hem gatnaşdylar. Baýramçylyk konserti göni ýaýlymda görkezildi.

Konsertden soň, Aşgabadyň asuda asmanyny açyk we reňkli feýerwerk bezedi.