Aşgabatda Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçiriler


Aşgabatda Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçirilerŞu ýylyň 25-nji türkmen estradasynyň görnükli wekili, ýyldyz aýdymçy Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçiriler. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin konsertiň dowamynda diňleýjileriň ýüreginde orun alan aýdymlaryny, şeýle-de täze döreden aýdymlaryny ýerine ýetirer.

Konsert Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde geçiriler. Konsert 18:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin 92-18-65 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz.