MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ MILLI TAGAMLARYNYŇ HALKARA FESTIWALY


MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ MILLI TAGAMLARYNYŇ HALKARA FESTIWALY6-njy aw¬gustda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen sebitiň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde guralan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalyna gatnaşdylar.