Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy


Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy23-nji noýabrda türkmen paýtagtynda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli medeni çäre türkmen-täjik döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm goşant bolar.