Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenildi TÄZE MEKDEPLERIŇ AÇYLMAGY — DÖWLETIŇ ÖSÜP GELÝÄN NESIL BARADAKY ALADASYNYŇ NYŞANY


Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenildi TÄZE MEKDEPLERIŇ AÇYLMAGY — DÖWLETIŇ ÖSÜP GELÝÄN NESIL BARADAKY ALADASYNYŇ NYŞANY1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli şanly senäni — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýän eziz Diýarymyzda çagalar üçin gapylaryny giňden açan täze mekdepleriň birnäçesi ulanylmaga berildi.