Gadymy türkmen halylary Awstriýada geçiriljek söwdalarda satuwa çykarylar


Gadymy türkmen halylary Awstriýada geçiriljek söwdalarda satuwa çykarylarEzber türkmen halyçylary tarapyndan dokalan gadymy nepis halylar Awstriýada geçiriljek «Ajaýyp gadymy gündogar halylary we XIX asyr jemgyýetçilik sungaty» atly auksion söwdasynda satuwa çykarylar.

«Ajaýyp gadymy gündogar halylary we XIX asyr jemgyýetçilik sungaty» söwdasynyň 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda ýerli wagt bilen sagat 16:00-da başlamagyna garaşylýar.

Umuman alanyňda, söwdada 282 haly, gadymy gündogar önümleri, şol sanda gadymy senetçilik önümleri bolar. Olaryň arasynda Türkmenistandan başga-da, Kawkazdan, Anadolydan we Gündogar Türküstandan bolan ussatlaryň dokan halylary satuwa çykarylar.