Demokratik partiýanyň nobatdan daşary gurultaýy özüniň dalaşgärini kesgitledi


Demokratik partiýanyň nobatdan daşary gurultaýy özüniň dalaşgärini kesgitledi14-nji fewralda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. Ýurdumyzyň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgäri hödürlemek gurultaýyň gün tertibiniň esasy meselesi boldy.