ÝURDUMYZYŇ ÇAGALAR SAGALDYŞ MERKEZLERINDE TOMUSKY DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI BAŞLANDY


ÝURDUMYZYŇ ÇAGALAR SAGALDYŞ MERKEZLERINDE TOMUSKY DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI BAŞLANDY2-nji iýunda paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada mekdep okuwçylaryny Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän özboluşly tebigy şypahana bolan Gökderä ugratmak dabarasy geçirildi.