TÜRKMENISTAN—BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ MEKANY


TÜRKMENISTAN—BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ MEKANY28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda guralýan Täze ýyl dabarasyna gatnaşyp, «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan çärä gatnaşýan çagalaryň baýramçylyk şatlygyny paýlaşdy.