TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIKLI SYÝASATY HALKARA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMÄGE GOŞANTDYR


TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIKLI SYÝASATY HALKARA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMÄGE GOŞANTDYRBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli goňşuçylyk, sebit hem-de ählumumy derejedäki netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döredijilikli daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýär. 2023-nji ýylyň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasyna laýyklykda, «Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» diýlip yglan edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.