Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:— HAZARYŇ TÜRKMEN KENARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERINIŇ TOPLUMLAÝYN ARTDYRYLMAGY DÖWLET ÄHMIÝETLI WEZIPEDIR

7-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga başlan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ir bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary — Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedow bilen “Awaza” köpugurly sport toplumynda bolup, bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna gezelenji tamamlap, egindeşleri bilen hoşlaşdy hem-de bu ýerden ugrady.