Tomus üçin maslahatlar:


Tomus üçin maslahatlar:Sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli.

Gan basyşy gözegçilikde saklamaly.

Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaly.

Zyýanly endiklerden daşda durmaly.

Witamin С — askorbin turşusyna baý önümleri köpräk iýmeli.

Otaglaryň howasynyň tämiz bolmagyny gazanmaly.

Dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlary içmeli.

Tomusda ak reňkli, nahdan tikilen lybaslary geýmeli.

Günüň ýiti şöhlesinden goranmak üçin, başgap geýmeli, ýaglyk dakynmaly ýa-da saýawan götermeli.

Deňizde we howdanlarda suwa düşeniňde, tertip-düzgünleri berjaý etmeli.

Tomsuna kakadylan we şöhlat önümlerini ürç edip iýmekden saklanmaly.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.