Türkmenistanda türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly geçirilýär


Türkmenistanda türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly geçirilýär16-njy noýabrda Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň dabaraly açylyşy boldy. Ol goňşy ýurtlaryň gatnaşyklarynda täze sahypany açmaga ýardam berer.