TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI12-nji awgustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy.