YNSANPERWER ÝÖRELGELERE EÝERIP


YNSANPERWER ÝÖRELGELERE EÝERIP

«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, 31-nji ýanwarda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) merkezi edarasynyň mejlisler zalynda utgaşykly görnüşde «Watan söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgeleri» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa TGÝMJ-niň, Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça wekilhanasynyň, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň halkara federasiýasynyň, Halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistandaky wekilleri gatnaşdylar.