MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ÖMRI — MERDANALYGYŇ NUSGALYK MEKDEBI


MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ÖMRI — MERDANALYGYŇ NUSGALYK MEKDEBI12-nji awgustda paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde «Merdanalyk mekdebi» ady bilen dabaraly çäre geçirildi. Ol içeri işler edaralarynyň hormatly weterany, Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň nusgalyk ömür ýoluna bagyşlandy.