Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy


Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.