AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ GURLUŞYGYNA MÖHÜM ÄHMIÝET BERILÝÄR


AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ GURLUŞYGYNA MÖHÜM ÄHMIÝET BERILÝÄR28-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.
Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bolmagynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de bu iri taslamanyň amala aşyrylyşynyň depginlerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan ilkinji iş maslahatyny geçirdi.