DOGANLYK HALKLARYŇ DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK GATNAŞYKLARY GIŇELDILÝÄR


DOGANLYK HALKLARYŇ DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK GATNAŞYKLARY GIŇELDILÝÄR20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.