Türkmenistanyň DIM-nde brifing geçirildi


Türkmenistanyň DIM-nde brifing geçirildi16-njy noýabrda Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna bolan saparynyň, şeýle-de onuň çäklerinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk ge-ňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň jemlerine hemde 28-nji noýabrda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň sammitine görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere bagyşlandy.