Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi


Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi14-nji awgustda köp sanly daşary ýurtly myhmanlary göwnaçyk kabul edýän türkmen deňiz kenarýakasynda birnäçe serginiň açylyşy boldy. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň çäklerinde guralan sergiler ulag toplumynda we logistikada gazanylan üstünlikleri, hödürlenilýän häzirki zaman hyzmatlarynyň giň gerimli görnüşlerini görkezýär.