TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI EGINDEŞLERINI TÄZE ÝYL BILEN GUTLADY


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI EGINDEŞLERINI TÄZE ÝYL BILEN GUTLADY31-nji dekabrda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün säher bilen ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyny, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasaryny, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryny, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny, şeýle hem Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerini telefon arkaly täze — 2022nji ýyl bilen gutlady.