«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahat


«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahat27-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahat öz işine başlady. Maslahat “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleri we “Türkmengeologiýa” korporasiýasy tarapyndan hem-de “GaffneyCline” britan kompaniýasynyň ýardam bermeginde “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda guraldy.