ÝAZ: PASLA GÖRÄ SAGLYGYŇYZY GORAŇ!
Bahar howasynyň täsiri astynda, taplanmadyk bedeniň kesellerden goranyş ukyby peselýär. Şonuň üçin hem ýaşlykdan, janymyz sagatka, ähli pasyllarda arassa howada gezelenç etmek we bedenimizi dürli usullar bilen berkitmek, taplamak wajypdyr.