HALKYŇ RUHUBELENTLIGI HEM-DE DÖREDIJILIK YLHAMY — WATANYMYZYŇ ROWAÇLYGY


HALKYŇ RUHUBELENTLIGI HEM-DE DÖREDIJILIK YLHAMY — WATANYMYZYŇ ROWAÇLYGY17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna baryp, bu ýerde alnyp barylýan işler, seýisleriň, çapyksuwarlaryň zähmet we dynç alyş şertleri bilen tanyşdy.