TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAGTAÇYLARYŇ ZÄHMET ÝEŇŞI HAKYNDAKY HASABATLARY KABUL ETDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAGTAÇYLARYŇ ZÄHMET ÝEŇŞI HAKYNDAKY HASABATLARY KABUL ETDI11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.