Aşgabatda “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi


Aşgabatda “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi13-nji sentýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän “Çalsana, bagşy!” döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy.