«AWAZA — 2023» SUNGATLARY WE ÝÜREKLERI ÝAKYNLAŞDYRDY


«AWAZA — 2023» SUNGATLARY WE ÝÜREKLERI ÝAKYNLAŞDYRDYDüýn günüň ikinji ýarymynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda interaktiw suw çüwdürimli seýilgähiň giň sahnasynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwalynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Şu mynasybetli bu halkara dostluk festiwalyna gatnaşan ýerli we daşary ýurtly döredijilik toparlarynyň bilelikdäki konserti boldy.