TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ NOBATDAN DAŞARY MEJLISINE TAÝÝARLYK GÖRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ NOBATDAN DAŞARY MEJLISINE TAÝÝARLYK GÖRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda ýakynda geçiriljek Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaldy.