TÜRKMENISTANDAKY OŇYN ÖZGERTMELER DÜNÝÄNIŇ HABAR BERIŞ SERIŞDELERINIŇ ÜNS MERKEZINDE


TÜRKMENISTANDAKY OŇYN ÖZGERTMELER DÜNÝÄNIŇ HABAR BERIŞ SERIŞDELERINIŇ ÜNS MERKEZINDE5-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde” atly halkara maslahat geçirildi.