TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI26-njy maýda Daşoguz welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.