TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GRUZIÝANYŇ PREMÝER-MINISTRINI KABUL ETDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GRUZIÝANYŇ PREMÝER-MINISTRINI
KABUL ETDI20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip paýtagtymyza gelen Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili bilen duşuşdy.

***

Şu gün Türkmenistanyň we Gruziýanyň wekiliýetleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Olaryň dowamynda dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerine deglip geçildi.