ÝYLYŇ ŞYGARYNA BAGYŞLANAN HALKARA MEDIAFORUM GEÇIRILDI


ÝYLYŇ ŞYGARYNA BAGYŞLANAN HALKARA MEDIAFORUM GEÇIRILDI25-nji fewralda paýtagtymyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna hem-de Türkmenistanyň ösüşi bilen baglanyşyklykda, dünýä jemgyýetçiliginde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähmiýetine bagyşlanan onlaýn görnüşde halkara mediaforum geçirildi.