TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ABŞ-nyň IŞEWÜR TOPARLARYNYŇ WEKILLERINI KABUL ETDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ABŞ-nyň IŞEWÜR TOPARLARYNYŇ WEKILLERINI KABUL ETDI24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “Niсklaus Сompanies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi.