ASYLLY BAŞLANGYÇLAR ÝURDUMYZYŇ ROWAÇLYGYNYŇ WE HALKYMYZYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ BINÝADYDYR


ASYLLY BAŞLANGYÇLAR ÝURDUMYZYŇ ROWAÇLYGYNYŇ WE HALKYMYZYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ BINÝADYDYR16-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi we Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.