TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINDÄKI DUŞUŞYK


TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINDÄKI DUŞUŞYK20-nji iýulda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Çžin Pýonuň arasynda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.