HUKUK TERTIBINI GORAÝJYLARYŇ ÝOKARY HÜNÄR DEREJESI-DÖWLETIMIZIŇ WE JEMGYÝETIMIZIŇ BÄHBIDI


HUKUK TERTIBINI GORAÝJYLARYŇ ÝOKARY HÜNÄR DEREJESI-DÖWLETIMIZIŇ WE JEMGYÝETIMIZIŇ BÄHBIDI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi31-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw terbiýeçilik hem- de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy.