HALKARA SYNÇYLAR SAÝLAWLARYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA BRIFINGLERI GEÇIRDILER


HALKARA SYNÇYLAR SAÝLAWLARYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA BRIFINGLERI GEÇIRDILER27-nji martda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň synçylar toparlarynyň geçiren brifinglerinde Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri yglan edildi. Çärä ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalary gatnaşdylar.