WATANYMYZYŇ YKDYSADY KUWWATY—HALKYMYZYŇ ABADANÇYLYGYNYŇ BINÝADY


WATANYMYZYŇ YKDYSADY KUWWATY—HALKYMYZYŇ ABADANÇYLYGYNYŇ BINÝADY

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkymyzyň abadançylyk derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da pugtalandyrmaga, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň beýany boldy.