SYÝAHATÇYLYGY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA DAŞARY ÝURTLY HYZMATDAŞLAR BILEN WIDEOMASLAHAT


SYÝAHATÇYLYGY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA DAŞARY ÝURTLY HYZMATDAŞLAR BILEN WIDEOMASLAHAT10-njy martda paýtagtymyzda ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamyny ösdürmäge bagyşlanyp, sanly ulgam arkaly maslahat geçirildi. Maslahat Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guraldy. Foruma döwlet düzümleriniň wekilleri, işewürler, iri syýahatçylyk kärhanalarynyň ýolbaşçylary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň bu ugurda ýöriteleşen bilermenleri gatnaşdylar.